Nöjesmäster har ordnat lite fester förr.
Här ser Du hur det kan se ut.